Home/Bouwkundig
Bouwkundig 2017-07-13T15:19:36+00:00
Terug

Bouwkundig

Een geslaagd gebouw bevat 3 essentiële uitgangspunten: goed ontwerp, zorgvuldige detaillering en uitgekiend materiaalgebruik. Na het voorlopig ontwerp worden de materialen uitgezocht en bemonsterd, waarna deze in een zorgvuldige detaillering worden verwerkt. Het zorgvuldig detailleren is belangrijk om te kunnen bouwen, het gebouw schoon te houden en bovenal het ontwerp te versterken.

Tekenwerk

Na vergunningswerk volgen de uitvoerings tekeningen, technische omschrijvingen/bestekken en prijsvorming procedure. Bij seriematige woningbouw volgen tevens de verkooptekeningen en presentatie afbeeldingen. De constructeur verzorgt de constructieve berekening en tekeningen.

Vergunningen

Wie nieuw wil bouwen heeft een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning omvat vele vergunningen, zoals bouwvergunning, sloopvergunning, reclamevergunning, kapvergunning, etc. die soms noodzakelijk zijn om te kunnen bouwen. De aanvraag van deze vergunning maakt een integraal onderdeel uit van onze werkzaamheden. Wij hebben de kennis en kunde in huis om ervoor te zorgen dat dit proces tot vergunningverlening vlekkeloos en efficiënt verloopt.

Bouwvergunning

Het belangrijkste onderdeel “Bouwvergunning” omvat: goedkeuring definitief ontwerp, constructie overzichten, details, ruimtecodestaten en berekeningen energie (EPN), daglicht, ventilatie, spuiventilatie, milieuprestatieberekening (MPG) en veiligheid en gezondheidsplan (V&G).

Bestemmingsplan

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtgever een bouwplan wil ontwikkelen die niet past binnen het vigerende bestemmingsplan. In dit soort gevallen moet er een binnenplanse of buitenplanse ontheffing worden aangevraagd of moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Wij voeren de regie over dit proces, sturen de betrokken partijen aan, voeren overleg met de gemeente en bewaken de planning.